Sesje rady powiatu

XXVI Sesja Rady Powiatu

Po kilku miesiącach sesji przeprowadzonych w trybie zdalnym przez internet z powodu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, radni powiatu spotkali się osobiście na obradach, których głównym punktem było udzielenie absolutorium...

XVIII Sesja Rady Powiatu

Podczas czwartkowych obrad, radni zwiększyli środki na przebudowę drogi relacji Chmielewo - Szulborze Wielkie oraz na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy trasie relacji Kańkowo – Zawisty Podleśne – Małkinia Górna. Rozmawiano...

XVII Sesja Rady Powiatu

30 stycznia zwołana została kolejna sesja rady powiatu ostrowskiego. Radni wprowadzili do budżetu środki na przebudowę mostu w Gostkowie oraz wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej miastu Ostrów Mazowiecka na...

XVI Sesja Rady Powiatu

Ostatnia w roku sesja w samorządach poświęcona jest głównie uchwaleniu budżetu na kolejny rok. Nie inaczej było w samorządzie powiatu ostrowskiego. Rajcy przyjęli przedstawiony przez zarząd projekt budżetu. Później zgodzili...

XV Sesja Rady Powiatu

Piętnasta sesja rady powiatu ostrowskiego odbyła się 28 listopada. Radni zdecydowali o pokryciu straty finansowej SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej i wprowadzili zmiany w budżecie. Dyskutowali o programie dualnego kształcenia w...

XIII Sesja Rady Powiatu

Radni podjęli kilka zmian w budżecie tego roku oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu. Punktem, który zdominował czwartkowe obrady, była uchwała zatwierdzająca program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Sesje Rady...

XII Sesja Rady Powiatu

Pod koniec września spotkali się radni powiatowi. Przyjęli informacje o kształtowaniu się budżetów powiatu i SPZZOZ za pierwsze półrocze tego roku. Rozszerzyli nazwy komisji stałych, rozdysponowali pozostałe środki z PFRONU...

X Sesja Rady Powiatu

W czwartek 8 sierpnia zebrała się rada powiatu ostrowskiego, by podjąć uchwały związane z transportem publicznym w powiecie ostrowskim. Uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa dofinansowana przez rząd. Sesje Rady Powiatu     https://www.youtube.com/watch?v=vBhFGwRoDqM

VIII Sesja Rady Powiatu

27 czerwca rada powiatu ostrowskiego obradowała nad udzieleniem zarządowi wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok. Przyjęto też szereg uchwał związanych z funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w...

VII Sesja Rady Powiatu

Rada powiatu ostrowskiego zebrała się wyjątkowo w poniedziałek 3 czerwca. Podjęli szereg uchwał związanych z oceną bezpieczeństwa i zasobów pomocy społecznej w 2018 roku, przeznaczyli środki na remont szkoły w...

VI Sesja Rady Powiatu

Podczas obrad szóstej sesja rady powiatu ostrowskiego rajcy powołali komisję konkursową, która wybierze nowego kandydata na stanowisko dyrektora SPZZOZ. Jednogłośnie wprowadzono zmiany w budżecie 2019 roku oraz szereg uchwał związanych...

V Sesja Rady Powiatu

Piątą sesję rady powiatu ostrowskiego zdominował temat ostrowskiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Obrady odbyły się 28 lutego, a podczas nich zdecydowano o zwiększeniu liczby członków społecznej rady szpitala. Sesje...

IV Sesja Rady Powiatu

Czwarta sesja rady powiatu ostrowskiego, która odbyła się ostatniego dnia stycznia, rozpoczęła się wręczeniem medalu 100-lecia odzyskania niepodległości Stanisławowi Szabłowskiemu. Następnie radni przeszli do procedowania nad uchwałą budżetową na 2019...

III Sesja Rady Powiatu

Jeszcze przed świętami odbyła się trzecia sesja rady powiatu ostrowskiego. 20 grudnia rajcy wprowadzili zmiany w budżecie 2018 roku, w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wysokości kredytu. W sprawach różnych...

II Sesja Rady Powiatu

W mikołajki zebrała się rada powiatu ostrowskiego na drugiej w tej kadencji sesji. Rozmawiano o sytuacji szpitala powiatowego, ustalono skład i wybrano przewodniczących komisji stałych rady powiatu. Radni ustalili również...

I Sesja Rady Powiatu VI kadencji

22 listopada zebrała się rada powiatu ostrowskiego VI kadencji na swojej pierwszej sesji. Miesiąc wcześniej mieszkańcy ziemi ostrowskiej wybrali dziewiętnastu przedstawicieli, którzy sprawować będą mandat radnych przez kolejne pięć lat...

XXXVI Sesja Rady Powiatu

W ostatni piątek września zebrała się rada powiatu ostrowskiego na 36. w tej kadencji sesji. W trakcie tych obrad wprowadzono zmiany w budżecie, w wieloletnim planie inwestycyjnym, a także w...

XXXIV Sesja Rady Powiatu

7 sierpnia obradowała rada powiatu ostrowskiego. Spotkała się, by wprowadzić zmiany w budżecie na 2018 rok i wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2018 – 2024. Podczas obrad poruszono problem...

XXXIII Sesja Rady Powiatu

Tradycyjnie w połowie roku rady samorządów terytorialnych przyjmują sprawozdania finansowe za ubiegły rok oraz głosują za udzieleniem absolutorium wójtom, burmistrzom i zarządom. 28 czerwca nad takimi uchwałami debatowali rajcy powiatu...

XXXII Sesja Rady Powiatu

Rada powiatu zebrała się 24 maja na trzydziestej drugiej w tej kadencji sesji. Obecni na obradach radni miasta Ostrów Mazowiecka odnieśli się do reportażu wyemitowanego w programie „Alarm” na antenie...

XXXI Sesja Rady Powiatu

22 marca zwołana została nadzwyczajna sesja rady powiatu ostrowskiego. Rajcy spotkali się, by wprowadzić kilka zmian w budżecie na 2018 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2018...

XXX Sesja Rady Powiatu

Trzydzieste w tej kadencji obrady samorządu powiatu ostrowskiego odbyły się 8 marca i zaczęły się bardzo miłym dla pań akcentem, które z okazji Dnia Kobiet otrzymały kwiaty. Następnie debatowano m.in...

XXIX Sesja Rady Powiatu

Wyjątkowo w piątek 12 stycznia odbyła się XXIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego. Radni spotkali się na nowo wyremontowanej sali konferencyjnej starostwa powiatowego. Obrady przebiegły szybko i sprawnie, bo w porządku...

XXVIII Sesja Rady Powiatu

Grudniowa sesja rady powiatu poświęcona była uchwaleniu budżetu na nowy rok. Projekt przygotowany przez zarząd uzyskał pozytywną opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji stałych rady powiatu. Dochody zaplanowano na prawie...

XXVII Sesja Rady Powiatu

30 listopada odbyła się dwudziesta siódma w tej kadencji sesja rady powiatu ostrowskiego. Największą dyskusję wzbudziła uchwała dotycząca zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej...

XXVI Sesja Rady Powiatu

Rada powiatu ostrowskiego spotkała się na obradach 26 października. Sesja przebiegła szybko i sprawnie. Radni jednogłośnie wprowadzili zmiany w budżecie na obecny rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na...

XXV Sesja Rady Powiatu

Rada powiatu ostrowskiego obradowała 28 września. W porządku obrad znalazło się kilka uchwał dotyczących ostrowskiego szpitala. Zmieniono tę o udziale placówki w unijnym projekcie pn. „Poprawa efektywności systemu ratownictwa w...

XXIV Sesja Rady Powiatu

Tradycyjnie w połowie roku rada powiatu ostrowskiego głosowała nad uchwałami w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za minione 12 miesięcy oraz udzielenia absolutorium zarządowi powiatu. Radni podjęli też m.in. uchwałę w...

XXIII Sesja Rady Powiatu

XXIII sesja rady powiatu ostrowskiego miała miejsce 25 maja. Wtedy to radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego, przekazanie dotacji celowej gminie Nur oraz przyjęto szereg uchwał...

XXII Sesja Rady Powiatu

30 marca obradowała rada powiatu ostrowskiego. Sesja przebiegła bardzo sprawnie i wszystkie uchwały zostały podjęte. Podczas obrad wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok, rozdysponowano środki przyznane powiatowi przez...

XXI Sesja Rady Powiatu

9 lutego w sali konferencyjnej starostwa odbyła się kolejna, dwudziesta pierwsza sesja rady powiatu ostrowskiego. Obrady przebiegły sprawnie i wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Radni wprowadzili zmiany w uchwale budżetowej...

XX Sesja Rady Powiatu

W grudniu odbyła się ostatnia w tamtym roku kalendarzowym sesja rady powiatu. Tradycyjnie grudniowe obrady poświęcone były przede wszystkim uchwaleniu budżetu na kolejny rok. Projekt uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby...

XIX Sesja Rady Powiatu

XIX sesja rady powiatu ostrowskiego odbyła się 24 listopada. Wprowadzono kilka zmian w budżecie na 2016 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu. Wyrażono zgodę na udział powiatu w Europejskim...

XVIII Sesja Rady Powiatu

4 listopada odbyła się XVIII sesja rady powiatu ostrowskiego. Podczas obrad wprowadzono zmiany w budżecie na obecny rok oraz w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Ostrowskiego na lata 2016-2020. Zmieniono także...

XVII Sesja Rady Powiatu

Rada powiatu ostrowskiego obradowała 29 września. Na początku sesji zastępca Komendanta Powiatowego Policji  podinsp. Mariusz Okulus wraz z naczelnikiem Wydziału Prewencji podkom. Piotrem Góralczykiem, przedstawili prezentację na temat Krajowej Mapy...

XVI Sesja Rady Powiatu

28 czerwca odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego. Podczas obrad podjęto m.in. uchwałę o przyjęciu do realizacji nowej inwestycji drogowej, wprowadzono zmiany w budżecie na obecny rok, udzielono dotacji...

XV Sesja Rady Powiatu

19 maja obradowała rada powiatu ostrowskiego. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, procedowano nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdań oraz udzielenia absolutorium zarządowi powiatu za 2015 rok. Dochody wyniosły ponad...

XIV Sesja Rady Powiatu

Podczas obrad czternastej Sesji Rady Powiatu Ostrowskiego, która odbyła się 21 kwietnia, wprowadzono zmiany w budżecie na obecny rok oraz oceniono stan bezpieczeństwa i działalność pomocy społecznej. W związku ze...

XIII Sesja Rady Powiatu

Radni powiatu ostrowskiego obradowali w środę 30 marca. Tego dnia jednomyślnie poparto realizację przez SPZZOZ projektu pn. „Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie ostrowskim poprzez budowę lądowiska oraz rozbudowę i...

XII Sesja Rady Powiatu

25 lutego odbyła się dwunasta sesja Rady Powiatu Ostrowskiego. Już na początku obrad wywiązała się dyskusja na temat sytuacji publicznej służy zdrowia. Do pytań odniosła się dyrektor szpitala Elżbieta Malec...

XI Sesja Rady Powiatu

17 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku kalendarzowym sesja rady powiatu ostrowskiego. Podczas obrad radni głosowali za uchwaleniem budżetu na rok 2016. Podjęto też uchwały dotyczące powierzenie gminom przebudowy...

X Sesja Rady Powiatu

26 listopada obradowała rada powiatu ostrowskiego. Podjęte zostały wszystkie uchwały, które znalazły się w porządku obrad, w tym ustalono Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Ostrowskiego na lata 2016-2020. W związku z...

IX Sesja Rady Powiatu

IX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego odbyła się 29 października. W porządku obrad znalazły się uchwały dotyczące udzielenia dotacji gminie Brok, rozpoczęcia partnerskiej współpracy z gminami w projekcie mającym na celu...

VIII Sesja Rady Powiatu

Radni powiatu ostrowskiego obradowali ponownie 24 września. Podczas sesji oficjalnie pożegnano odchodzącego na emeryturę wieloletniego dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Andrzeja Sawoniego. Ustalono również skład...

VII Sesja Rady Powiatu

Była to VII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego. Podczas obrad rozmawiano głównie o działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.    

VI Sesja Rady Powiatu

21 maja rada powiatu ostrowskiego obradowała po raz kolejny. Najważniejszymi uchwałami było przyjęcie sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2014 i udzielenie absolutorium zarządowi powiatu.    

V Sesja Rady Powiatu

Rada Powiatu Ostrowskiego obradowała 26 marca. Wszystkie procedowane uchwały zostały podjęte jednogłośnie, w tym: w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zmian w budżecie...

IV Sesja Rady Powiatu

IV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego odbyła się 12 lutego. Tym razem radni obradowali w budynku szpitala powiatowego i, pierwszy raz w tej kadencji, w komplecie. W porządku obrad znalazły się...

III Sesja Rady Powiatu

W czwartek 18 grudnia obradowała rada powiatu ostrowskiego.  Na wstępie zaprzysiężono  nowych radnych, po czym procedowano nad uchwaleniem uchwały budżetowej na rok 2015. Na sesji poruszony został również temat zakazu...

II Sesja Rady Powiatu

II Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego VII kadencji odbyła się 11 grudnia.  Ustalono skład komisji stałych rady powiatu i miesięczne wynagrodzenie starosty ostrowskiego. Rozmawiano też m.in. o utworzeniu nowej komisji -...

I Sesja Rady Powiatu

Nowo wybrana Rada Powiatu Ostrowskiego obradowała 1 grudnia. Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny Mieczysław Szymalski. Następnie Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej Iwona Makarska wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze, po czym złożyli...

Copyright © 2024 TV Ostrów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Początek strony