Pomimo dużej liczby prowadzonych działań profilaktyczno-edukacyjnych oraz informacji w mediach dotyczących negatywnego wpływu alkoholu na prowadzenie pojazdów, w dalszym ciągu występuje wysokie zagrożenie, jakie powodują kierujący pojazdami pod wpływem alkoholu.

Dlatego, podczas nadchodzącego weekendu na terenie powiatu ostrowskiego, prowadzone będą działania pod nazwą „Alkohol i narkotyki”.

Celem działań jest zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, w szczególności powodowanych przez kierujących pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Funkcjonariusze będą eliminować z ruchu kierujących "po alkoholu" i będących pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu.

Przeprowadzone działania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym innych uczestników dróg.

Źródło:
KPP Ostrów Maz.