Teatr Scena Kotłownia przygotował krótki filmik, na którym można zobaczyć, jak dzisiaj wyglądają pomieszczenia przeznaczone na rzecz działań kulturalnych.

Przez 15 lat Teatr Scena Kotłownia, organizowany przez Stowarzyszenie OTIKO, prowadzi swoją działalność kulturalną w pomieszczeniach Bursy Szkolnej na ul. Rubinkowskiego 15.

"Przez ten czas dostosowaliśmy pozyskane pomieszczenia na cele teatralne, muzyczne, taneczne oraz  plastyczne. Praktycznie wszystkie remonty na przełomie tych lat wykonała grupa teatralna działająca przy Scenie Kotłownia z pomocą (przy trudniejszych sprawach) takich osób jak: Krzysztof Zambroń, Grzegorz Herman, Adam Śladewski, Robert Młynarczyk, Marek Paszko, Mirosław Gromek, często rezygnując z wynagrodzenia, za co serdecznie dziękujemy.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej dziś w lokalach znajduje się kameralna scena teatralna z całym zapleczem, sala muzyczna i plastyczna, Galeria Pasaż Sztuki oraz Studio Tańca na ul. Lubiejewskiej 19. Dzięki przychylnej postawie Starostwa Powiatowego, które od 15 lat użycza nam pomieszczenia, Urzędu Miasta, który dofinansowuje nasze działania oraz licznych sponsorów, widzów oraz przyjaciół, możemy działać na rzecz naszych mieszkańców, rozwijać lokalne talenty i angażować w kulturę następne osoby.

Przygotowujemy się do kolejnych remontów. Chcemy zbudować  pracownię plastyczną, wyremontować łazienki, garderobę, salę muzyczną oraz
poprawić teren przed wejściem do teatru" - mówią uczestnicy i organizatorzy Teatru Scena Kotłownia.

Można pomóc wpłacając dowolną kwotę na konto Stowarzyszenia OTIKO - 22 89230008 0020 3326 2000 0101 - dopisując w tytule “Darowizna na rzecz
remontu Sceny Kotłownia.