W Skłodach-Piotrowicach 16 czerwca odbyła się wyjątkowa uroczystość – odsłonięcia tablicy, upamiętniających Aleksandrę i Hieronima Skłodowskich, którzy zostali zamordowani przez hitlerowców za pomoc Żydom.

Historyczne