W tym roku świętowaliśmy już 101. rocznicę polskiej wolności i suwerenności. Mimo 123 lat życia pod zaborami Polacy nie przestali marzyć o własnym państwie, a usilną pracą całych pokoleń naszych rodaków marzenia te się ziściły.

Święta narodowe i rocznicowe